+387 55 241 - 212, 241 - 213 faks: + 387 55 240 - 160; duvanbijeljina@gmail.com

DUVAN ad Bijeljina

Osnovna normativna akta Akcionarskog društva “Duvan” Bijeljina su:

– Statut i druga normativna akta

– Pravilnici, Odluke i Uputstva

30.06.2017 godine, Skupština akcionara je donijela Statut Društva, kojim su definisana osnovna pitanja kao što su:

– poslovno ime i sjedište Društva,

– djelatnost Društva,

– oblik i odgovornost Društva

– imovina Društva

– zastupanje Društva

– osnovni kapital i akcije Društva

– broj, vrijednost, vrsta i klasa akcija Društva i prava iz akcija

– izdavanje akcija

– raspodjela dobiti i pokriće gubitaka,

– organi i odlučivanje u Društvu

– trajanje i prestanak Društva

– promjena statusa i oblika

– pravne forme Društva

– sticanje i raspolaganje imovinom velike vrijednosti

– zaštita životne i radne sredine,

– status i položaj zaposlenih

– druga pitanja od značaja za organizaciju i poslovanje Društva.

– prestanak Društva.

Prema Statutu organi Društva su:

– Skupština,

– Upravni odbor i

– Direktor.

Odlukom Skupštine Društva od 20. maja 2016. godine u sastav Upravnog odbora imenovani su:

1. Halilović Pašaga – predsjednik

2. Klincov Ljubomir – član

3. Mihajlović Tanja – član

Društvo ima jednostavnu organizacionu strukturu, bez poslovnih jedinica, pri čemu su zaposleni neposredno odgovorni Direktoru.

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, OTKUP I PRERADU DUVANA

DUVAN AD Bijeljina

Stefana Dečanskog 125, 76 300 Bijeljina

Republika Srpska, BIH

Centrala : + 387 (0) 55 /  241 – 212

 + 387 (0) 55 / 241 – 213

Faks : + 387 (0) 55 /  240 – 166

Diskont cigareta : + 387 (0) 55 / 241 – 214

e-mail : duvanbijeljina@gmail.com