+387 55 241 - 212, 241 - 213 faks: + 387 55 240 - 160; duvanbijeljina@gmail.com


Odluka o sazivu 29. redovne Skupštine akcionara
Izvod iz zapisnila i Odluke sa 28. redovne Skupštine akcionara
Prijedlog odluke o imenovanju članova UO
Prijedlog odluke o razrješenju članova UO
Prijedlog odluke o izboru nezavisnog revizora
Prijedlog odluke Izvještaj o radu UO
Prijedlog odluke Izvještaj o poslovanju
Prijedlog odluke Finansijski izvještaj
Prijedlog odluke Izvještaj nezavisnog revizora
Izvještaj o radu Upravnog odbora u 2022. godini
Finansijski izvještaj o poslovanju za 2022. godinu
Izvještaj nezavisnog revizora o finansijskim izvještajima za 2022. god.
Odluka o sazivu 28. redovne Skupštine akcionara
Odluke sa 27. redovne Skupštine akcionara
Izvod iz Zapisnika sa 27. redovne Skupštine akcionara
Odluka o sazivu 27. redovne Skupštine akcionara
Revizorski Izvještaj za 2021. godinu
Izvještaj o radu Upravnog odbora u 2021. godini
Izvještaj o finansijskom poslovanju 01.01-31.12.2021.
Odluke sa 1. vanredne sjednice Skupštine akcionara
Izvod iz Zapisnika sa 1. vanredne sjednice Skupštine akcionara
Prijedlog Odluke o raspodjeli ostvarene dobiti u MKD ,,Privrednik" d.o.o. Bijeljina
Prijedlog Odluke o prodaji dijela osnivačkog udjela u MKD ,,Privrednik" d.o.o. Bijeljina
Odluka o sazivu 27 vanredne Skupštine akcionara
Konsolidovani izvještaj za 2020. god.
Odluke sa 26. redovne Skupštine akcionara
Izvod iz zapisnika sa 26. Skupštine akcionara
Izvještaj o radu UO u 2020. godini
Izvještaj o finansijskom poslovanju za period 01.01.-31.12.2020.
Izvještaj nezavisnog revizora
Odluka o sazivu 26.redovne Skupštine akcionara
Izvještaj o finansijskom poslovanju za period 01.01-30.06.2020. god.
Odluke sa 25. redovne Skupštine akcionara
Izvod iz zapisnika sa 25. redovne Skupštine akcionara
prijedlog odluke zapisničar
prijedlog odluke verifikaciona
prijedlog odluke predsjedavajući
Prijedlog odluke o raspodjeli
prijedlog odluke izvještaj upra
prijedlog odluke izvještaj o poslovanju
prijedlog odluke izvještaj nez
prijedlog odluke iz
prijedlog odluke finansijski
Izvještaj o radu upravnog
Izvještaj o finansijskom poslovanju
Poziv za 25 skupštinu akcionara
Revizorski izvještaj za 2019. godinu
Odluka_zapisničar i ovjerivači zapisnika
Odluka_verifikaciona komisija
Odluka_revizorski izvještaj
Odluka_predsjedavajući skupštine
Odluka o raspodjeli dobiti
Odluka_Izvještaj o radu UO
Odluka_Izvještaj o poslovanju
Odluka_izbor nezavisnog revizora
odluka finansijski
iZVOD IZ ZAPISNIKA sa 24. sjednice skupštine akcionara
Poziv za 24 skupštinu
Zapisnik sa 23. Skupštine
Odluka Skupštine o razrješenju članova UO
Odluka Skupštine za članove UO-a 20.05.2016
Odluka Skupštine akcionara 1.
Odluka Skupštine 20.05.2016.
Odluka Skupstine V,VI,VII, VIII (1) 20.05.2016
Izvod iz zapisnika sa 21. sjednice Skupštine Društva