+387 55 241 - 212, 241 - 213 faks: + 387 55 240 - 160; duvanbijeljina@gmail.com

DUVAN ad Bijeljina

Društvo  za proizvodnju, preradu i otkup duvana Duvan Bijeljina, koje danas posluje kao akcionarsko društvo, pravni je sljedbenik specijalizovane zemljaradničke zadruge, osnovane 1989 godine.

Sjedište Društva je u ul. Stefana Dečanskog br. 125 u Bijeljini. Vlasnička transformacija započeta je upisom internih dionica radnika 1991. godine, na osnovu Zakona o društvenom kapitalu, a nastavak procesa privatizacije uslijedio je po završetku rata, u skladu sa Zakonom o privatizaciji Društva RS.

Proizvodnja duvana se uglavnom organizuje kod poljoprivrednih proizvođača (na oko 220 ha) na osnovu Ugovora o proizvodnji, otkupu i isporuci sirovog duvana, a od prošle godine organizuje se i vlastita proizvodnja na zakupljenim površinama (14 ha) u neposrednoj blizini sjedišta Društva. Obaveza Društva je da otkupi sve količine proizvedenog duvana od kooperanata po unaprijed utvrđenim cijenama. Takođe je ugovorna obaveza Društva da nabavi repromaterijal, zaštitna sredstva i gorivo za proizvodnju i sušenje duvana i ustupi ih kooperantima.

Zavisno od finansijskih mogućnosti u određenoj fazi proizvodnje duvana Društvo isplaćuje i novčane avanse, pod bankarskim uslovima za kamatu. Kooperanti se nalaze na području okolnih semberskih sela i sela iz posavine, gdje su locirane i parcele na kojima se gaji duvan. U saradnji sa kooperantima osigurava se proizvodnja duvana od rizika tako da su usjevi zaštićeni od eventualnih šteta koje mogu nastati usljed njihovog nastanka.

Manji dio otkupljenog duvana prodaje se u sirovom stanju, dok se veći dio dorađuje i prodaje na domaćem i stranom tržištu.

Prema Obavještenju Republičkog zavoda za statistiku šifra osnovne djelatnosti je 01.15-gajenje duvana, a matični broj Društva 1254421. Društvo je upisano u Registar carinskih obveznika.

Jedinstveni identifikacioni broj Društva je 4400362960005, a PDV IB je 400362960005.

Prema Obavještenju o razvrstavanju pravnih lica, koje je dostavljeno APIF-u, Društvo spada u srednja pravna lica. U pravnom prometu sa trećim licima Društvo istupa bez ograničenja, a za svoje obaveze odgovara cjelokupnom imovinom kojom raspolaže.

Finansijske transakcije u 2017. godini, u domaćoj valuti, najvećim dijelom su obavljene preko žiro računa:

554-001-00000014-39 – Naša Banka a.d. Bijeljina

567-343-11000331-62 – Sberbanka a.d. Banja Luka

Poljoprivredna apoteka

Diskontna prodaja

Pored proizvodnje i prodaje duvana Društvo se bavi prometom cigareta na veliko i malo, koje dijelom uzima u kompenzaciju za duvan. Društvo ima i registrovanu djelatnost trgovine na veliko i malo različitim robama, prevoz robe u drumskom saobraćaju, istraživanje tržišta i javnog mnjenja

Proizvodnja duvana

Rasad i polje duvana

Rasad duvana

Polje duvana

Sušenje duvana

Duvan

Rebro duvana

Otkup i obrada duvana

Otkup duvana

Obrada duvana

Skladišni prostor

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, OTKUP I PRERADU DUVANA

DUVAN AD Bijeljina

Stefana Dečanskog 125, 76 300 Bijeljina

Republika Srpska, BIH

Centrala : + 387 (0) 55 /  241 – 212

 + 387 (0) 55 / 241 – 213

Faks : + 387 (0) 55 /  240 – 166

Diskont cigareta : + 387 (0) 55 / 241 – 214

e-mail : duvanbijeljina@gmail.com