+387 55 241 - 212, 241 - 213 faks: + 387 55 240 - 160; duvanbijeljina@gmail.com

DUVAN ad Bijeljina

 
Duvan ad Bijeljina je jedino preduzeće na području Semberije koje se bavi proizvodnjom, otkupom i preradom duvana. Preduzeće je počelo sa radom 1989 god. najpre kao zemljoradnička zadruga Duvan-bilje, a kasnije reorganizacijom i privatizacijom prelazi u akcionarsko društvo.

Od samog osnivanja ova kuća počinje sa obezbedjivanjem savremene opreme za proizvodnju duvana kao što su sadilice, automatske sušnice na lož ulje itd i u tom periodu proizvodnja duvana na području Semberije dostigla je najviši nivo. Površine zasađene duvanom tipa „Virdžinija“, kao i manjim delom duvana tipa „Berleja“ iznosile su više od 500 ha. Usled pada ekonomičnosti proizvodnje i nedostatka fizičke radne snage, te niza drugih okolnosti, u narednim godinama dolazi do pada proizvodnje duvana. Proizvodnja „Berleja“ je ukinuta zbog neekonomičnosti.

Sorte duvana tipa „Virdžinija“ koje se koriste za sjetvu na području Semberije su:

  • DH 17 hrvatske sorte proizvedene u Kutijevu
  • Mađarske sorte Heveši
  • Brazilske sorte tipa „Virdžinija“
  • kao i nove sorte proizvedene u Srbiji (Srem itd)

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, OTKUP I PRERADU DUVANA

DUVAN AD Bijeljina

Stefana Dečanskog 125, 76 300 Bijeljina

Republika Srpska, BIH

Centrala : + 387 (0) 55 /  241 – 212

 + 387 (0) 55 / 241 – 213

Faks : + 387 (0) 55 /  240 – 166

Diskont cigareta : + 387 (0) 55 / 241 – 214

e-mail : duvanbijeljina@gmail.com