+387 55 241 - 212, 241 - 213 faks: + 387 55 240 - 160; duvanbijeljina@gmail.comIzaberite fajl !Izvod iz zapisnika i Odluke sa 29. redovne Skupštine akcionara134
Odluka o sazivu 29. redovne Skupštine akcionara133
Izvod iz zapisnila i Odluke sa 28. redovne Skupštine akcionara 132
Prijedlog odluke o imenovanju članova UO131
Prijedlog odluke o razrješenju članova UO130
Prijedlog odluke o izboru nezavisnog revizora129
Prijedlog odluke Izvještaj o radu UO128
Prijedlog odluke Izvještaj o poslovanju127
Prijedlog odluke Finansijski izvještaj126
Prijedlog odluke Izvještaj nezavisnog revizora125
Izvještaj o radu Upravnog odbora u 2022. godini124
Finansijski izvještaj o poslovanju za 2022. godinu123
Izvještaj nezavisnog revizora o finansijskim izvještajima za 2022. god.122
Odluka o sazivu 28. redovne Skupštine akcionara120
Odluke sa 27. redovne Skupštine akcionara119
Izvod iz Zapisnika sa 27. redovne Skupštine akcionara118
Odluka o sazivu 27. redovne Skupštine akcionara117
Revizorski Izvještaj za 2021. godinu116
Izvještaj o radu Upravnog odbora u 2021. godini115
Izvještaj o finansijskom poslovanju 01.01-31.12.2021.114
Odluke sa 1. vanredne sjednice Skupštine akcionara113
Izvod iz Zapisnika sa 1. vanredne sjednice Skupštine akcionara109
Prijedlog Odluke o raspodjeli ostvarene dobiti u MKD ,,Privrednik" d.o.o. Bijeljina106
Prijedlog Odluke o prodaji dijela osnivačkog udjela u MKD ,,Privrednik" d.o.o. Bijeljina104
Odluka o sazivu 27 vanredne Skupštine akcionara102
Konsolidovani izvještaj za 2020. god.101
Odluke sa 26. redovne Skupštine akcionara95
Izvod iz zapisnika sa 26. Skupštine akcionara94
Izvještaj o radu UO u 2020. godini93
Izvještaj o finansijskom poslovanju za period 01.01.-31.12.2020.92
Izvještaj nezavisnog revizora91
Odluka o sazivu 26.redovne Skupštine akcionara 89
Izvještaj o finansijskom poslovanju za period 01.01-30.06.2020. god.87
Odluke sa 25. redovne Skupštine akcionara86
Izvod iz zapisnika sa 25. redovne Skupštine akcionara85
prijedlog odluke zapisničar78
prijedlog odluke verifikaciona77
prijedlog odluke predsjedavajući76
Prijedlog odluke o raspodjeli 75
prijedlog odluke izvještaj upra74
prijedlog odluke izvještaj o poslovanju73
prijedlog odluke izvještaj nez72
prijedlog odluke iz68
prijedlog odluke finansijski67
Izvještaj o radu upravnog61
Izvještaj o finansijskom poslovanju60
Poziv za 25 skupštinu akcionara59
Revizorski izvještaj za 2019. godinu58
Odluka_zapisničar i ovjerivači zapisnika57
Odluka_verifikaciona komisija56
Odluka_revizorski izvještaj55
Odluka_predsjedavajući skupštine54
Odluka o raspodjeli dobiti53
Odluka_Izvještaj o radu UO52
Odluka_Izvještaj o poslovanju51
Odluka_izbor nezavisnog revizora50
odluka finansijski 29
iZVOD IZ ZAPISNIKA sa 24. sjednice skupštine akcionara15
Poziv za 24 skupštinu13
Zapisnik sa 23. Skupštine7
Odluka Skupštine o razrješenju članova UO6
Odluka Skupštine za članove UO-a 20.05.20165
Odluka Skupštine akcionara 1.4
Odluka Skupštine 20.05.2016.3
Odluka Skupstine V,VI,VII, VIII (1) 20.05.20162
Izvod iz zapisnika sa 21. sjednice Skupštine Društva1