Srijeda 17 Januar 2018 Trenutno 1 korisnik na prezentaciji

 


   o nama

Na području Semberije jedino preduzeće koje se bavi proizvodnjom, otkupom i preradom duvana je akcionarsko društvo "Duvan" iz Biejljine. Ovo preduzeće je počelo sa radom 1989. godine prvo kao zemljoradnička zadruga "Duvan-bilje", a kasnije naknadnom reorganizacijom i privatizacijom prelazi u akcionarsko društvo. Od samog osnivanja ova kuća počinje sa obezbjedjivanjem savremenije opreme za prozvodnju duvana (sadilice, automatske sušnice na lož ulje itd)i u tom periodu na području Semberije proizvodnja duvana dostigla je najviši nivo. Površine zasađene duvanom tipa "Virdžinija" i jedan manji dio "Berleja" iznosile su oko 500 i više ha . Usled pada ekonomičnosti prozvodnje i nedostatka fizičke radne snage , te niza drugih okolnosti, u narednim godinama dolazi do pada proizvodnje duvana.Proizvodnja berleja je ukinuta zbog neekonomičnosti. Sorte duvana tipa "Virdžinija" koje se koriste za sjetvu na području Semberije su; DH 17 hrvatske sorte prozvodene u Kutijevu a pored ovih koriste se i mađarske sorte Ceveši.
Nrješeni sistemski status proizvođača duvana, stvara nesigurnost u prozvodnji duvana pa zbog toga izuzetni primarni resursi i instalisana oprema samo su djelimično u ovoj funkciji. Kako stvari sada stoje prozvodnje duvana na području Semberije psotaje upitna, ali mi u ovom preduzeću se trudimo da pomogneno našim kooperantima kroz određene stimulanse i podsticaje , što i nama poslednjih par godina postaje problem. Jedina prednost koja motiviše proizvođače duvana da ostanu u ovoj proizvodnji je siguran plasman prema nama i kreditiranje proizvodnje u 100% iznosu. Međutim, i ova stimulacija sa naše strane nije dovoljna da bi se proizvodnja povećala, naprotiv. Nepostojane jedinstvenog zakona o duvanu na prostoru BiH koji bi omogućio zaštitu domaćim proizvođačima u odnosu na konkurenciju u okruženju, površine pod duvanom su drastično smanjuju. Zbog nedovoljnih premija i podsticaja, koji opterećuju domaću prozvodnju i stvaraju nekonkurentnost, izvoz duvana iz Republike Srpske u poslednjim gdinama rapidno je smanjena.
Biljka duvan je jako zahtjevna i skupa biljka što se tiče njene proizvodnje na veliko i ako država ne stane na stranu nas i proizvođača za vrlo kratko vrijeme će se ugasiti .
Osnovna djelatnost ovog Društva je proizvodnja, otkup i obrada duvana kao i promet tj. prodaja cigareta na veliko i malo. Ova firma zapošljava 11 radnika.
STRUKTURA ORGANIZACIJE


© Duvan AD Bijeljina - sva prava zadržana      |design by Panta rei|